Dojarka bańkowa

(67kB)

Chów bydła mlecznego jest podstawowym źródłem dochodu dla tysięcy rolników w Polsce. W gospodarstwach rodzinnych utrzymujących kilka lub kilkanaście krów dojarka bańkowa jest podstawowym rozwiązaniem doju. Kilkudziesięcioletnia, bezawaryjna praca dojarek bańkowych marki DeLavaI pracujących w ponad 200 tysiącach polskich gospodarstw, potwierdziła ich wysokie walory techniczne.

Pracujące w oborze dojarki muszą być dostosowane do obowiązujących norm i potrzeb współczesnych krów. Wydajność mleczna krów oraz szybkość oddawania mleka zwiększyła się znacząco w ciągu ostatnich lat. Konieczna jest więc wymiana tych elementów dojarki, które decydują o zdrowiu zwierzat i jakości mleka. Pozwoli ona także uniknąć problemów z uzyskaniem odpowiednich świadectw umożliwiajacych sprzedaż mleka do mleczarni produkujących na rynki UE.

Dój bańkowy ma znaczącą przewagę nad dojem ręcznym, gdyż zwiększa efektywność całego doju. Umożliwia wydojenie przez jednego dojarza ośmiu do dziesięciu krów w ciągu godziny, przy użyciu jednego aparatu udojowego. Dój bańkowy skraca czas pracy dojarza, który może wydoić dwukrotnie więcej krów, w krótszym czasie. Oszczędność czasu wynika z możliwości obsługiwania przez jednego dojarza dwóch, a nawet trzech aparatów udojowych. Optymalizacja czasu trwania doju powoduje oddawanie mleka przez krowy w fizjologicznie optymalnym czasie, co ogranicza stres zarówno krowy, jak i dojarza.

Do góry


Konsumenci mleka wymagają mleka zdrowego, pozbawionego niebezpie- cznych dla zdrowia skażeń czy niemiłego zapachu. Także przemysł mleczarski stawia producentom mleka określone wymogi. W związku z tym, jakość mleka stanowi priorytet dla opłacalności jego produkcji.

Wykonanie strony internetowej egruszka@interia.pl