System zarządzania stadem DelPro™

Powrót do strony


Pozostałe filmy:

  • Aktywne czochradło dla krów - zobacz
  • Robot udojowy VMS DeLaval - zobacz


Konsumenci mleka wymagają mleka zdrowego, pozbawionego niebezpie- cznych dla zdrowia skażeń czy niemiłego zapachu. Także przemysł mleczarski stawia producentom mleka określone wymogi. W związku z tym, jakość mleka stanowi priorytet dla opłacalności jego produkcji.

Wykonanie strony internetowej egruszka@interia.pl