Licznik komórek somatycznych DCC

(39kB)

Licznik komórek somatycznych DCC wytycza drogę do zwiększenia zysków z produkcji mleka. Dzięki zastosowaniu DCC możesz w każdej chwili w gospodarstwie zmierzyć poziom komórek somatycznych w schładzarce, zbadać mleko wybranej krowy lub ćwiartki wymienia. Pomiar trwa mniej niż 1 minutę.

Dzięki DCC wiesz jaki jest stan zdrowotny wymion krów w Twoim stadzie. Informacja ta pozwala na szybką reakcje, która ograniczy straty wywołane przez stany zapalne.

Mastitis obniża jakość mleka
Bakteryjny stan zapalny gruczołu mlekowego nazywany mastitis może występować w wymieniu w dwóch formach: klinicznej i podklinicznej. Podczas zapalenia wymienia organizm krowy wysyła do wymienia znaczne ilości komórek somatycznych, których ilość w wydzielanym mleku może być dokładnie policzona. W klinicznej formie mastitis występują widoczne zmiany w mleku, opuchnięcie wymienia i zmiany chorobowe strzyków. Schorzenie ma istotne konsekwencje finansowe polegające na dyskwalifikacji mleka o zmienionym składzie, wydatkach na leczenie (antybiotyki i usługi weterynaryjne) i uszkodzeniu tkanki gruczołowej wymienia prowadzacym często do konieczności wybrakowania krowy. Najczęściej spotykana forma podkliniczna mastitis powoduje w dłuższym okresie znaczne straty wydajności mleka. Forma ta nie daje żadnych zewnętrzych objawów. Spotyka się stada, w których aż 40% krów jest dotkniętych podkliniczną formą mastitis, co skutkuje spadkiem mleczności nawet do 8%.

Mastitis obniża wydajność mleka
85% ogólnych kosztów mastitis pochodzi z obniżonej wydajności mleka i jego dyskwalifikacji. Powodem dyskwalifikacji jest zmieniony skład chemiczny i wadliwa konsystencja mleka, a często też obecność w mleku antybiotyków zastosowanych w czasie leczenia. W podklinicznej formie mastitis przyczyną zmniejszonej wydajności jest uszkodzenie tkanki gruczołowej wymienia. Krowy wydzielają mniej mleka niż wynoszą ich potencjalne możliwości.

Codzienne monitorowanie ilości komórek somatycznych w mleku dostarcza informacji o stadzie i pozwala podejmować właściwe decyzje na przyszłość.

Licznik komórek somatycznych DCC to przenośne urządzenie, które nie wymaga zewnętrznego zasilania. Dzięki temu pozwala na pełną swobodę pracy. Pomiary można wykonywać w dowolnym miejscu i czasie. Uruchomienie DCC zajmuje kilka sekund, a pomiar ilości komórek somatycznych w próbce trwa do jednej minuty. Wynik pokazuje się na dużym, czytelnym wyświetlaczu.


Do góry


Konsumenci mleka wymagają mleka zdrowego, pozbawionego niebezpie- cznych dla zdrowia skażeń czy niemiłego zapachu. Także przemysł mleczarski stawia producentom mleka określone wymogi. W związku z tym, jakość mleka stanowi priorytet dla opłacalności jego produkcji.

Wykonanie strony internetowej egruszka@interia.pl