Mierniki mleka

(89kB)

Dokładne dane o ilości udojonego mleka to najważniejszy parametr oceny stada. DeLaval posiada w swojej ofercie mierniki mleka zaaprobowane przez ICAR i krajowe stacje oceny użytkowności mlecznej MM6, i MM25 oraz MM15, a także prostszy, niedrogi wskaźnik FI5, służący hodowcy do codziennej oceny wydajności.

(11kB)
Miernik mleka MM6
DeLaval miernik mleka MM6 jest urządzeniem sterowanym ręcznie. Wskazanie ilości udojonego mleka odczytywane jest z plastikowego próbnika po wykonanym doju. Odmierzone mleko jest następnie transportowane do rurociągu mlecznego za pomocą prostego mechanizmu. Nie wymaga podłączenia do zasilania elektrycznego oraz nie zawiera elementów ruchomych. Jest urządzeniem wydajnym, przystosowanym do intensywnego, długotrwałego użytkowania, zarówno w dojarniach w halach udojowych jak i w dojarkach przewodowych.
(10kB)
Miernik mleka MM15
DeLaval miernik mleka MM15 firmy DeLaval dokładnie rejestruje ilość udojonego mleka, dostarczając istotnych informacji koniecznych do prawidłowego zarządzania stadem. Miernik mleka MM15 wykorzystuje układ ważenia w przepływie. Wykonywane pomiary są niezwykle precyzyjne.


(12kB)Miernik mleka MM25
DeLaval miernik mleka MM25 rejestruje dokładnie poziom wydajności mleka, aby dostarczyć kluczowych danych, potrzebnych do prawidłowego zarządzania stadem. Dzięki zastosowaniu technologii wykorzystującej światło podczerwone przepływ mleka przez miernik nie jest ograniczony przez żadne ruchome elementy znajdujące się wewnątrz urządzenia. Miernik dokonuje pomiarów z bardzo dużą dokładnością. Cztery czerwone cyfry na ekranie wyświetlacza mogą być odczytane ze znacznej odległości. Podają one dokładne informacje dotyczące poziomu pozyskanego mleka.

(12kB)
Indykator przepływu FI5
Monitoruje udój, wykorzystując technologię promieni podczerwonych. Ponieważ nie posiada wewnątrz ruchomych części, łatwo się go myje, a mleko przepływa przez niego bez przeszkód. Czytelny wyświetlacz informuje dojarza o ilości udojonego mleka, aktualnym przepływie i czasie doju.

Do góry


Konsumenci mleka wymagają mleka zdrowego, pozbawionego niebezpie- cznych dla zdrowia skażeń czy niemiłego zapachu. Także przemysł mleczarski stawia producentom mleka określone wymogi. W związku z tym, jakość mleka stanowi priorytet dla opłacalności jego produkcji.

Wykonanie strony internetowej egruszka@interia.pl