Stanowiska udojowe w halach udojowych

(63kB)

Stanowiska udojowe DeLaval to szeroka oferta urządzeń ułatwiających dój. Każdy hodowca znajdzie urządzenie odpowiadające jego aktualnym potrzebom i możliwościom. Może więc wybrać oprzyrządowanie dojarni oparte na podstawowych urządzeniach (pulsatorach i aparatach udojowych) lub wzbogacić je o system automatycznego zdejmowania aparatów udojowych oraz miernik mleka.

Stanowisko udojowe MP100
Jest podstawowym stanowiskiem udojowym. Składa się z pulsatora EP100B oraz aparatu udojowego MC11. Zestaw ten można doposażyć w urządzenie Duovac® i elektroniczne pulsatory EP70. Stanowiska te z powodzeniem mogą pracować w mniejszych dojarniach, w których nie ma dużego ryzyka pustodoju.

(9kB)Stanowisko udojowe MP300
Jest stanowiskiem wyposażonym w elektroniczne pulsatory oraz system automatycznego zdejmowania aparatów udojowych. Współpracuje z aparatem udojowym MC53 oraz Harmony. Automatyczne zdejmowanie aparatów w sposób istotny zwiększa wydajność dojarni i zabezpiecza krowy przed pustodojem.

(19kB)Stanowisko udojowe MP400
Posiada elektroniczne pulsatory i system automatycznego zdejmowania aparatów udojowych. Można go doposażyć w elektroniczny Duovac®, dzięki któremu dój kontrolowany jest przez aktualny przepływ mleka. Stanowisko MP400 może współpracować z miernikami mleka FI5 oraz MM25.


(15kB)Stanowisko udojowe MPC
Jest stanowiskiem udojowym stosowanym w systemie Alpro®. Posiada ono funkcje elastycznego sterowania procesem doju na stanowisku. Podłączone do systemu Alpro® przesyła istotne informacje ze stanowiska udojowego do systemu centralnego, oraz odwrotnie - informuje dojarza o cechach dojonych krów.


(11kB)Stanowisko udojowe MP700
Stanowisko udojowe MP700 firmy DeLaval dostarcza hodowcy wszystkich potrzebnych informacji dotyczących doju. MP700 daje możliwość pełnej kontroli nad wszystkimi danymi dotyczącymi pojedynczej krowy. W przypadku podłączenia jej do systemu zarządzania stadem ALPRO®, uzyskuje się dostęp do wszystkich danych krowy. Za pomocą stanowiska udojowego MP700 można zmieniać informacje na miejscu. Urządzenie na bieżąco informuje dojarza o przebiegu doju.

Do góry


Konsumenci mleka wymagają mleka zdrowego, pozbawionego niebezpie- cznych dla zdrowia skażeń czy niemiłego zapachu. Także przemysł mleczarski stawia producentom mleka określone wymogi. W związku z tym, jakość mleka stanowi priorytet dla opłacalności jego produkcji.

Wykonanie strony internetowej egruszka@interia.pl