System zarządzania stadem ALPRO®

System ALPRO® skutecznie pomaga organizować codzienne czynności i jest szczególnie pomocny w planowaniu. Zbiera, a następnie przetwarza dane o każdym zwierzęciu w stadzie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Użytkownik może oceniać trendy, przyjętą strategię, korygować decyzje i szacować wyniki.

(2kB)Zarządzanie

Procesor
Jednostka centralna systemu ALPRO® zbiera dane o każdej krowie oraz zarządza wieloma funkcjami - żywieniem, dojem, ruchem krów oraz hodowlą. Procesor można podłączyć do komputera PC z zainstalowanym programem ALPRO® Windows.

Oprogramowanie
Program Alpro® Windows jest czytelny i łatwy w użytkowaniu. Umożliwia skuteczne zarzadzanie stadem poprzez śledzenie doju, żywienia, hodowli, selekcji oraz zdrowia zwierzat. Dane historyczne pozwalają na szybką analizę wydajności stada poprzez przejrzystą wizualizacje w postaci wykresów. Oprogramowanie nastawione na prostotę obsługi umożliwia łatwe sporzadzanie własnych raportów poprzez wybór zadanych danych.

Selekcja
System ALPRO® umozliwia selekcję krów w zależnosci od wielu czynników i w każdym ukladzie przepędów. Oznacza to szybką i bezobsługową selekcję krów do oddzielnych pomieszczeń zabiegowych w celach weterynaryjnych i hodowlanych.


(2kB)Dój

Stanowiskowy kontroler doju MPC kontroluje przebieg doju, steruje pulsacją, momentem zdjęcia aparatu udojowego, stymulacją i masażem końcowym oraz zapisuje i przesyła dane do procesora. Połączenie stanowisk udojowych z procesorem pozwala na automatyczny zapis danych udojowych oraz informacji wprowadzonych przez dojarza, takich jak: choroby, konieczność wykonania badania czy obserwacji. W MPC dojarz może odczytać istotne informacje o krowie, takie jak zachorowania, pobranie paszy,aktywność i wiele innych.


(2kB)Żywienie

Do systemu ALPRO® podłączyć można stacje paszowe do żywienia paszami treściwymi oraz dodatkami paszowymi. System zapobiega kwasicy oraz poprawia wykorzystanie pobranej paszy poprzez wydanie właściwych jej ilości w odpowiednich porcjach. System zarządzania stadem umożliwia także automatyczne odpajanie cieląt, łącząc podawanie mleka - surowego, w proszku lub zakwaszonego z żywieniem koncentratami. Proces ten poprawia trawienie u cieląt, zapewniając właściwy rozwój żwacza i szybsze przyjmowanie pasz stałych. Systemy alarmowe, zarówno w żywieniu krów, jak i cieląt, pomagają szybko wykryć chore zwierzęta, zmniejszając liczbę upadków i koszty leczenia lub brakowania.


(2kB)Hodowla

Prawidłowe zarządzanie rozrodem ma zasadnicze znaczenie dla wydajności produkcyjnej całego stada i tym samym dla wyników finansowych gospodarstwa. Więcej skutecznych inseminacji, w połączeniu z krótszym okresem międzywycieleniowym, bezpośrednio wpływa na osiągane dochody. System ALPRO® posiada wbudowany kalendarz hodowlany, który wraz z Miernikiem Aktywności umożliwia dokładne śledzenie rui u krów i wyznaczanie właściwego czasu inseminacji.

Do góry


Konsumenci mleka wymagają mleka zdrowego, pozbawionego niebezpie- cznych dla zdrowia skażeń czy niemiłego zapachu. Także przemysł mleczarski stawia producentom mleka określone wymogi. W związku z tym, jakość mleka stanowi priorytet dla opłacalności jego produkcji.

Wykonanie strony internetowej egruszka@interia.pl