System zarządzania stadem DelPro™

(17kB)Zarządzanie

DeLaval DelPro™ jest kompletnym systemem zarządzania w oborach uwięziowych, nowoczesnym narzędziem do tradycyjnych obór utrzymujących krowy na uwięzi. System wykorzystuje bezprzewodowe połączenie do komunikacji z komputerem i przesyłania danych udojowych i hodowlanych. Nowa jednostka udojowa z miernikiem mleka zgodnym z ICAR oraz system rozpoznawania krowy SMART ID pozwalają zidentyfikować numer krowy i zmniejszają ilość pracy. Informacje przesyłane są automatycznie dzięki wykorzystaniu funkcji jednostki udojowej zamontowanej w oborze. Dane są przesłane do bazy danych w komputerze i dzięki temu dostępne są do analizy i monitorowania.
« Zapraszamy do obejrzenia filmu »


(18kB)Dój

Podstawą systemu DeLaval DelPro™ jest nowe stanowisko udojowe DeLaval DelPro™ MU480. Jest to urządzenie przenośne, lekkie i zautomatyzowane. Jest źródłem szybkiej i dokładnej informacji o wydajności krowy i ułatwia podejmowanie prawidłowych decyzji. Natychmiast sygnalizuje wystąpienie nieprawidłowości w przygotowaniu krowy do doju, a podczas doju szybko i dokładnie przesyła dane o jego przebiegu.


(19kB)Żywienie

DeLaval DelPro™ MU480 dostarcza dane natychmiast po zakończeniu doju każdej krowy i przekazuje je automatycznie systemowi DeLaval DelPro. Analiza danych zgromadzonych w systemie pozwala na opracowanie indywidualnej dawki pokarmowej dla każdej krowy. Informacje o ilości mleka i zawartości tłuszczu i białka (zgodnie z atestem ICAR) umożliwiają ułożenie optymalnej dawki pokarmowej. Drogie pasze treściwe zadaje się w ilościach wykluczających przekarmienie i schorzenia metaboliczne, jak również niedożywienie i spadek mleczności. Dawki pokarmowe można dostosowywać do wydajności krowy lub zadanych celów. Dzięki automatycznemu systemowi żywienia krowy mogą być karmione często i w małych dawkach, co gwarantuje programowanie urządzeń żywieniowych tak, by dostarczały precyzyjnie określoną dawkę paszy. Po odpowiednim zaprogramowaniu urządzenia, dawki pokarmowe są dostosowywane automatycznie.


(16kB)Rozród

Dobra organizacja rozrodu poprawia jakość stada i dochód producenta mleka.System prowadzi kalendarz rozrodu, pokazuje przewidywane daty unasieniania, przewidywaną datę gotowości każdej krowy do krycia i sygnalizuje konieczność jej obserwowania w celu stwierdzenia rui i ustalenia optymalnego czasu unasieniania. Prawidłowe ustalanie czasu inseminacji poprawia szanse zapłodnienia. Dzięki zmniejszeniu liczby koniecznych inseminacji, redukuje koszty rozrodu i oszczędza czas.


Organizacja pracy

Inwestując w DeLaval DelPro™ producent mleka nie musi rezygnować z dotychczasowej dobrej techniki dojenia lecz otrzymuje dodatkowe narzędzie do kompleksowego zarządzania produkcją mleka. Otrzymuje też lepszy dostęp do informacji i możliwość bardziej wnikliwej kontroli nad wszystkimi elementami produkcji mleka.

Do góry


Konsumenci mleka wymagają mleka zdrowego, pozbawionego niebezpie- cznych dla zdrowia skażeń czy niemiłego zapachu. Także przemysł mleczarski stawia producentom mleka określone wymogi. W związku z tym, jakość mleka stanowi priorytet dla opłacalności jego produkcji.

Wykonanie strony internetowej egruszka@interia.pl