System żywienia ALPRO®
(32kB)

Pamiętaj
System żywienia ALPRO® dostępny jest w różnych konfiguracjach. System pozwala na optymalne żywienie krów w stacjach żywienia oraz umożliwia podłączenie stacji karmienia cieląt CF500. W powiązaniu z danym udojowymi, kalendarzem hodowlanym oraz pozostałymi funkcjami systemu ALPRO® jest bardzo dobrym narzędziem dla hodowcy, pozwalającym na ekonomiczne żywienie krów.

Żywienie krów
Program żywienia ALPRO® pozwala na osiągniecie maksymalnej produkcji mleka od krów, stosownie do ich potencjału genetycznego. Żywienie małymi porcjami paszy treściwej pozwala na utrzymanie optymalnego pH żwacza, obniża ryzyko chorób metabolicznych oraz pozwala na optymalne wykorzystanie paszy. Stacje żywienia ALPRO® mogą podawać do 4 rodzajów pasz, w tym możliwe jest stosowanie dodatków płynnych poprzez dozownik LD1000. W stadach o wysokich wydajnościach mlecznych często podawany jest w okresie okołoporodowym i w pierwszej fazie laktacji glikol polipropylenowy i inne, podobnie działające preparaty. Ich podawanie poprzez stacje żywienia pozwala na rozwiązanie wielu problemów z dozowaniem tych środków w oborach wolnostanowiskowych.

Żywienie cieląt
System żywienia ALPRO® umożliwia pełną kontrolę pobrania płynów i paszy przez cielęta. Kombinacja kontrolowanego żywienia mlekiem i paszą pozwala na odchów cieląt według właściwego programu, daje również znaczne oszczędności czasu pracy.

Inwestycja w system żywienia ALPRO® zwraca się szybko. Prawidłowo odchowana jałówka stanie się w przyszłości wysokowydajną krową. Silne, zdrowe jałówki łatwiej się zacielają, a jako krowy produkują dużo mleka wysokiej jakości. Rzadziej również chorują, co obniża koszty leczenia stada.


Do góry


Konsumenci mleka wymagają mleka zdrowego, pozbawionego niebezpie- cznych dla zdrowia skażeń czy niemiłego zapachu. Także przemysł mleczarski stawia producentom mleka określone wymogi. W związku z tym, jakość mleka stanowi priorytet dla opłacalności jego produkcji.

Wykonanie strony internetowej egruszka@interia.pl