System żywienia De Laval FP204
(32kB)

FP204 to niezwykle łatwy w obsłudze sposób żywienia krów i cieląt.

Sprawdzony system żywienia
Transpondery, czytniki, a także stacje żywienia są identyczne jak w systemie ALPRO®. Procesor FP204 jest przeznaczony do żywienia krów w oborach wolnostanowiskowych, zwłaszcza w mniejszych stadach, gdzie inne funkcje ALPRO® nie są konieczne. Polecany zwłaszcza w tych gospodarstwach, które posiadają dojarnie bez systemu ALPRO®, również jako doposażenie funkcjonujących obór wolnostanowiskowych.

Dobra inwestycja
Koszty żywienia krów to na ogół powyżej 50% wszystkich kosztów produkcji mleka. Zastosowanie stacji żywienia w oborze wolnostanowiskowej znacząco zwiększa produkcje mleka i zmniejsza koszty żywienia. System żywienia pozwala na układanie dawek pasz treściwych, dostosowanych do wydajności zwierząt. Dzięki procesorowi hodowca otrzymuje dane o rzeczywistym pobraniu paszy przez krowy, co pozwala szybko wychwycić pierwsze objawy chorób.

Nieskomplikowana obsługa
Procesor FP204 jest rozwiązaniem zawierającym funkcje żywienia krów i cieląt. Jego obsługa nie przysparza żadnych problemów również osobom nie mającym doświadczenia w pracy z komputerem. Praca z systemem jest łatwa i nie wymaga dużej ilości czasu.
System może obsługiwać do 4 stacji żywienia, podających do 4 rodzajów pasz, w tym również dzięki zastosowaniu dozownika LD1000 dodatków płynnych, zwłaszcza glikolu polipropylenowego. Procesor FP204 może obsługiwać łącznie do 200 zwierząt (krów i cieląt). Procesor FP204 może również obsługiwać stacje pojenia cieląt CF150.


Do góry


Konsumenci mleka wymagają mleka zdrowego, pozbawionego niebezpie- cznych dla zdrowia skażeń czy niemiłego zapachu. Także przemysł mleczarski stawia producentom mleka określone wymogi. W związku z tym, jakość mleka stanowi priorytet dla opłacalności jego produkcji.

Wykonanie strony internetowej egruszka@interia.pl